Tengeld och Silje Gant

I det stora tältet bor Rådsäldste, Tengeld Gant och hans Silje.