Gantgarvet

I detta tält finner vi Gantgarvet eller Patrik som han envist presenterar sig som.