Gäster

I det här tältet har vi inhyst några av våra gäster. Den här gången, Gys och Soi från nordligaste Danmark.

Gys och soi

I det här tältet har vi inhyst ett nygift par från nordligaste Danmark, Gys och soi.